VCI TOWER

Quy mô: 5,819 m2

Diện tích: từ 47,5 – 75m2

TECCO ELITE CITY

Quy mô: 21,000m2

Diện tích: 59,6 – 81,5 m2

GREEN CITY

Quy mô: 1555ha

Diện tích: 565